PERSONEL WYKWALIFIKOWANY

Doświadczona i sprawdzona agencja pracy tymczasowej, taka jak SDM GROUP, pomoże znaleźć i zatrudnić personel wykwalifikowany, techniczny, a także wesprze Państwa firmę w rekrutacji wykwalifikowanych pracowników fizycznych.

Personel wykwalifikowany – wynajem, outsourcing oraz rekrutacja.

Kompleksowo zajmujemy się procesem rekrutacji kandydatów, weryfikując ich umiejętności. Zatrudniamy najlepszych pracowników dla czołowych przedsiębiorstw produkcyjnych w kraju. Dbamy o bezpieczeństwo prawne naszych partnerów biznesowych. Legalizacja pracy obcokrajowców oraz kwestie związane z przedłużeniem ich pobytu na terenie Polski, są po naszej stronie.

Do zadań/atutów pracowników wykwalifikowanych należy m.in.:

Bardzo dobra znajomość języka polskiego

Wykształcenie dot. wymaganych kwalifikacji

Obsługa maszyn złożonych specjalistycznych

Prawo jazdy

Odporność na stres

Odpowiedzialność

Niezależność

Jak to robimy - krok po kroku

01.

Spotkanie z Klientem, zapoznanie się z warunkami pracy, z profilem Pracownika

02.

Analiza potrzeb Klienta i zaoferowanych warunków pracy – dobór optymalnej formy współpracy – przygotowanie Oferty cenowej, opartej na otrzymanych informacjach od Klienta oraz od analizy własnej

03.

Przygotowanie i podpisanie Umowy z Klientem

04.

Rekrutacja personelu zgodnie z wytycznymi Klienta

05.

Zatrudnienie Pracowników w SDM Group

06.

Wprowadzenie Pracownika – zapoznanie z Zakładem, warunkami i charakterem pracy oraz przepisami BHP wstępne

07.

Pełna obsługa kadrowo-płacowa zgodnie z krajowymi standardami i lokalnym prawem

08.

Otoczenie opieką i monitorowanie postępów pracownika. Współpraca z kadrą nadzorczą Klienta w celu motywowania i kontrolowania pracowników, bieżąc obsługa administracyjna wg ustalonego systemu

09.

Rozliczenie miesięczne zgodnie z Umową