Nowelizacja ustawy o cudzoziemcach

Wprowadzenie rozwiązań dotyczących wjazdu i pobytu cudzoziemców w celu prowadzenia badań naukowych, odbycia studiów, stażu oraz udziału w wolontariacie w ramach programu wolontariatu europejskiego jest głównym celem nowelizacji. Ustawa przewiduje również zapisy mające na celu wyeliminowanie tzw. „turystyki pobytowej”. Nowe przepisy wejdą w życie 27 kwietnia 2019 r.

Przepisy ustawy o cudzoziemcach przewidują wydawanie wiz krajowych w celu:

– odbycia studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich albo kształcenia się w szkole doktorskiej, z adnotacją „student” gdy celem pobytu cudzoziemca na terytorium Polski jest podjęcie lub kontynuacja stacjonarnych: studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich albo kształcenie się w szkole doktorskiej,
– prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych – z adnotacją „naukowiec”,
– odbycia stażu – z adnotacją „stażysta”,
– udziału w programie wolontariatu europejskiego – z adnotacją „wolontariusz”.

Zródło: udsc.gov.pl/nowelizacja-ustawy-o-cudzoziemcach-2/

Join Discussion

115247 Comments

Your Comment

Leave a Reply Now

Your email address will not be published. Required fields are marked *