Pracownicy z innych Państw

Pracownicy z Ukrainy i innych krajów Europy Wschodniej, takich jak: Białoruś, czy Mołdowa, mają wieloletnie doświadczenie w przyjazdach zarobkowych do Polski, stąd mniejsze problemy z aklimatyzacją i odnalezieniem się w nowej rzeczywistości, niż ma to miejsce w przypadku cudzoziemców z bardziej egzotycznych regionów. Wielu Ukraińców zna, lub rozumie język polski. Ogromnym atutem pracowników z Europy Wschodniej jest coraz bardziej liberalne prawo pracy, umożliwiające zatrudnienie Ukraińców w bardzo krótkim odstępie czasu od przejścia przez niego pozytywnie etapu selekcji i weryfikacji. Pracownicy tymczasowi z Ukrainy są zatrudniani w oparciu o oświadczenia zamiarze zatrudnienia obcokrajowca. Zatrudnienie pracownika z Ukrainy jest u nas wyjątkowo łatwe i wiąże się z następującymi korzyściami:

KORZYŚCI Z ZATRUDNIENIA

  • Pracownicy tymczasowi z Ukrainy, Białorusi, Mołdowy, czy Rosji znakomicie odnajdują się w pracach sezonowych, w których elastyczność zatrudnienia i możliwość zatrudnienia pracownika na 6 miesięcy w ciągu roku bez zezwolenia na pracę odgrywa ogromną rolę. SDM Group pomaga w rejestracji pracownika w Urzędzie Pracy i załatwia za Klienta wszystkie związane z tym formalności. Dzięki temu, zatrudnienie pracownika z Ukrainy przebiega szybko i sprawnie.