PRODUKCJA

Obsługujemy przedsiębiorstwa działające głównie w sektorze produkcji, przetwórstwa oraz usług oferując pracowników fizycznych z Europy Wschodniej. Brak pracowników niskiego szczebla to problem wielu firm, które mierzą się z problemem dużych kosztów i długiego procesu rekrutacji. Szczególnie, jeśli chodzi o duże zespoły ludzi. Z nami nie musisz się o nic martwić! Otrzymujesz pracowników gotowych i chętnych do pracy w przedsiębiorstwach różnych branż. Poniżej znajdziesz informacje o tym, gdzie i jak pracują nasi pracownicy.

Pracownicy Produkcji – outsourcing, leasing, rekrutacja.

Zapewniamy pracowników na stanowiska związane z całym procesem produkcyjnym. Pracownicy z Ukrainy, Mołdawii, Gruzji etc. są zmotywowani do intensywnej pracy. Pracują zespołowo, ale też świetnie odnajdują się w pracy samodzielnej. Przestrzegają przepisów BHP. Łatwo adaptują się do nowych warunków i chętnie współpracują z Polakami. Szybko uczą się języka i są zdeterminowani, by łatwo komunikować się z zespołem. Sprawnie przeprowadzimy rekrutację pracowników niższego szczebla dla twojej Firmy. Zatrudnimy kandydatów do pracy na liniach produkcyjnych oraz pracowników konfekcjonowania.

Do zadań pracowników prac prostych/produkcyjnych należy m.in.:

Obsługa maszyn produkcyjnych

Sortowanie produkowanych wyrobów

Składanie opakowań

Kontrola jakości

Zbieranie produktów z linii produkcyjnej

Proste czynności manualne przy produktach

Specjalistyczne czynności dopasowane do konkretnego stanowiska produkcyjnego

Jak to robimy - krok po kroku

01.

Spotkanie z Klientem, zapoznanie się z warunkami pracy, z profilem Pracownika

02.

Analiza potrzeb Klienta i zaoferowanych warunków pracy – dobór optymalnej formy współpracy – przygotowanie Oferty cenowej, opartej na otrzymanych informacjach od Klienta oraz od analizy własnej

03.

Przygotowanie i podpisanie Umowy z Klientem

04.

Rekrutacja personelu zgodnie z wytycznymi Klienta

05.

Zatrudnienie Pracowników w SDM Group

06.

Wprowadzenie Pracownika – zapoznanie z Zakładem, warunkami i charakterem pracy oraz przepisami BHP wstępne

07.

Pełna obsługa kadrowo-płacowa zgodnie z krajowymi standardami i lokalnym prawem

08.

Otoczenie opieką i monitorowanie postępów pracownika. Współpraca z kadrą nadzorczą Klienta w celu motywowania i kontrolowania pracowników, bieżąc obsługa administracyjna wg ustalonego systemu

09.

Rozliczenie miesięczne zgodnie z Umową