Usługi dla firm

Leasing pracowników leasing personalny

wynajem Pracowników określonym Firmom, do określonych zadań i na określony czas. Reagujemy na zmieniające się potrzeby kadrowe.

Outsourcing usług outsourcing pracowniczy

odpowiadamy za cały proces poczynając od Rekrutacji, wdrożenia i koordynacji zatrudnienia cudzoziemców, po legalizację i logistykę zatrudnienia cudzoziemców, ich pracę i pobytu w Polsce. Outsourcing pracowniczy gwarantuje nieograniczony czas zatrudnienia cudzoziemców, przy tradycyjnych kosztach pracy.
sprawdż szczegóy.

Rekrutacja

posiadamy wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu rekrutacji. Zarówno osób bez uprawnień: do prac prostych, jak specjalistów z kwalifikacjami i uprawnieniami. Prowadzimy rekrutację od stanowisk produkcyjnych i pracowników fizycznych po najwyższe stanowiska: specjalistów i ekspertów w branży, pracowników z uprawnieniami i wymaganym wykształceniem.

legalizacja zatrudnienia cudzoziemców

kompleksowo zajmujemy się legalizacją zatrudnienia pracowników na rządanie Klienta Firmowego, bądź Klienta Indywidulanego. Konsultujemy w zakresie otrzymania: karty pobytu, oświadczenia, zezwolenia na pracę w Polsce.

pomoc dla obcokrajowców

zapewniamy pomoc w zakresie innych aspektów życia codziennego pracowników z zagranicy, np.: zakwaterowanie, wyrobienie numerów NIP i PESEL, konta bankowe, ubezpieczenia zdrowotne, społeczne i dodatkowe, zameldowanie etc.

consulting

kompleksowa usługa polegająca na wsparciu działów HR w Firmach Klienckich, które zaczynają swoją drogę w pozyskiwaniu i zatrudnianiu cudzoziemców w Polsce.

Jak to robimy - krok po kroku

01.

Spotkanie z Klientem, zapoznanie się z warunkami pracy, z profilem Pracownika

02.

Analiza potrzeb Klienta i zaoferowanych warunków pracy – dobór optymalnej formy współpracy – przygotowanie Oferty cenowej, opartej na otrzymanych informacjach od Klienta oraz od analizy własnej

03.

Przygotowanie i podpisanie Umowy z Klientem

04.

Rekrutacja personelu zgodnie z wytycznymi Klienta

05.

Zatrudnienie Pracowników w SDM Group

06.

Wprowadzenie Pracownika – zapoznanie z Zakładem, warunkami i charakterem pracy oraz przepisami BHP wstępne

07.

Pełna obsługa kadrowo-płacowa zgodnie z krajowymi standardami i lokalnym prawem

08.

Otoczenie opieką i monitorowanie postępów pracownika. Współpraca z kadrą nadzorczą Klienta w celu motywowania i kontrolowania pracowników, bieżąc obsługa administracyjna wg ustalonego systemu

09.

Rozliczenie miesięczne zgodnie z Umową

SDM Group - NASZE PRZEWAGI.

Szybki proces rekrutacji oraz reakcji na zmieniające się bieżące zapotrzebowanie na liczbę pracowników

Minimalna liczba formalności- jedna umowa, jedna Faktura Vat;

Sieć oddziałów w kilku województwach w Polsce;

Dostępność Pracowników;

Wysoki poziom realizacji postawionych zadań;

Różne opcje współpracy

Bezpieczeństwo zatrudnienia Obcokrajowców

Opieka nad Pracownikami;

Brak rozliczeń z ZUS i US

Koszt VAT bez dodatkowych obciążeń

Brak kosztów rekrutacji

Brak kosztów obsługi

Przeniesienie całkowitego ryzyka wynikającego z zatrudnienia na agencję

Brak kontroli urzędowych

Natychmiastowe zastępstwo w przypadku rezygnacji jednego z zatrudnionych

Doceniają nas najlepsi!

Pytania i odpowiedzi.

Jeżeli mają Państwo wątpliwości związane z współpracą, usługami naszej Firmy, leasingiem pracowników lub outsourcingiem pracowniczym, prosimy sprawdzić poniższe odpowiedzi, lub napisać do nas, by zapytać o szczegóły. kliknij w wybrane pytanie, by rozwinąć odpowiedz

W jakim czasie agencja pracy SDM Group dostarcza pracowników do Klienta od momentu podpisania UMOWY?

Wszystkie rekrutacje przeprowadzamy poprzez własne biura rekrutacyjne, poprzez własnych Agentów rekrutacyjnych. Dzięki naszej wykwalifikowanej i doświadczonej kadrze, jesteśmy w stanie zatrudnić i obsługiwać dowolną ilość pracowników tymczasowych, w bardzo krótkim czasie, zachowując najwyższy poziom obsługi Klienta.

Czas trwania rekrutacji zależny jest od stanowiska, sezonu, jak również od konkretnych wymagań postawionych przez Pracodawcę. Staramy się, żeby okres oczekiwania na pierwszą grupę pracowników (w przypadku dużego zapotrzebowania) wynosił około 2 tygodni od momentu podpisania Umowy, o ile nie jest to bardzo skomplikowane zamówienie.

Czy zatrudniani przez SDM Group pracownicy mówią/rozumieją po polsku?

W większości przypadków jest to poziom podstawowy w rozumieniu i mowie języka polskiego. W przypadku pracowników niewykwalifikowanych nie stanowi to problemu, zarówno na etapie rekrutacji jak i pracy u Klienta.

Natomiast, jeżeli Klient stawia wymóg lub preferuje osoby z biegłym językiem polskim, staramy się pozyskać takie osoby.

Kto będzie ze mną się kontaktować w trakcie współpracy z SDM Group?

Kontakty dot. bezpośrednio organizacji współpracy, Umowy, rozliczeń kierowane są do Dyrektora Agencji.

Natomiast, kontakty dot. różnego rodzaju spraw pracowników, zmiany w trybie pracy, zgłoszenie zapotrzebowania etc. są kierowanę, zazwyczaj, do Koordynatora. Gdy liczba zatrudnionych pracowników przekracza 50 osób, przewidujemy dedykowanego pracownika na stałe w miejscu klienta. Jego zadaniem jest monitorowanie bieżących potrzeb przedsiębiorstwa w zakresie personalnym. Koordynator pozostaje w stałym i bezpośrednim kontakcie z Klientem oraz Pracownikami.

Na jakim poziomie jest rotacja Pracowników w agencji SDM Group?

Według regularnej analizie danych rotacyjnych prowadzonych przez nasz Zespół, wynika, iż rotacja utrzymuje się średnio na poziomie około 5-7% w czasie względnej stabilności w branży HR w Polsce i Europie. Zawsze pozostajemy w stałym kontakcie z naszymi Pracownikami, żeby móc utrzymać na tak niski poziom, a także, żeby móc motywować Pracowników na dalszą pracę w Zakładzie.

Dbamy również o bezproblemowy pobyt zatrudnianych przez nas cudzoziemców, oferujemy wsparcie we wszelkich sprawach związanych z legalnością pobytu w Polsce, zakwaterowaniem, dojazdem do miejsca pracy.

Czy SDM Group rekrutuje specjalistów z kwalifikacjami lub szczególnymi uprawnieniami?

Rekrutujemy m.in.:

Tapicerów, spawaczy, szwaczki, stolarzy, wózkowych z uprawnieniami UDT, tokarzy, elektryków z uprawnieniami i bez.

W przypadku zamówienia specjalistów – czas oczekiwania może być wydłużony, o czym informujemy Klienta w czasie podpisania Umowy/Zapotrzebowania.