BRANŻA USŁUGOWA

Obsługujemy przedsiębiorstwa działające głównie w sektorze produkcji, przetwórstwa oraz usług oferując pracowników fizycznych z Europy Wschodniej. Brak pracowników niskiego szczebla to problem wielu firm, które mierzą się z problemem dużych kosztów i długiego procesu rekrutacji. Szczególnie, jeśli chodzi o duże zespoły ludzi. Z nami nie musisz się o nic martwić! Otrzymujesz pracowników gotowych i chętnych do pracy w przedsiębiorstwach różnych branż. Poniżej znajdziesz informacje o tym, gdzie i jak pracują nasi pracownicy.

Branża usługowa – wynajem pracowników, outsourcing oraz rekrutacja.

Zapewniamy pracowników niskiego szczebla dla branży hotelarskiej, gastronomicznej, medycznej etc. Przede wszystkim na stanowiska związane ze sprzątaniem i obsługą pokoi, pomoc kuchenna, zmywanie naczyń, obsługa i sprzątanie sal szpitalnych. Są to osoby zmotywowane do pracy, ale też otwarte i komunikatywne. Staramy się pozyskiwać osoby z początkującym/komunikatywnym językiem polskim bądź angielskim.

Do zadań/atutów pracowników branży usługowej należy m.in.:

Otwartość i komunikatywność

Odporność na stres

Mobilność

Znajomość języka polskiego na poziomie co najmniej początkującym komunikatywnym

Umiejętności manualne

Przestrzeganie zasad i reguł

Odpowiedzialność

Jak to robimy - krok po kroku

01.

Spotkanie z Klientem, zapoznanie się z warunkami pracy, z profilem Pracownika

02.

Analiza potrzeb Klienta i zaoferowanych warunków pracy – dobór optymalnej formy współpracy – przygotowanie Oferty cenowej, opartej na otrzymanych informacjach od Klienta oraz od analizy własnej

03.

Przygotowanie i podpisanie Umowy z Klientem

04.

Rekrutacja personelu zgodnie z wytycznymi Klienta

05.

Zatrudnienie Pracowników w SDM Group

06.

Wprowadzenie Pracownika – zapoznanie z Zakładem, warunkami i charakterem pracy oraz przepisami BHP wstępne

07.

Pełna obsługa kadrowo-płacowa zgodnie z krajowymi standardami i lokalnym prawem

08.

Otoczenie opieką i monitorowanie postępów pracownika. Współpraca z kadrą nadzorczą Klienta w celu motywowania i kontrolowania pracowników, bieżąc obsługa administracyjna wg ustalonego systemu

09.

Rozliczenie miesięczne zgodnie z Umową