LOGISTYKA I MAGAZYNOWANIE

Obsługujemy przedsiębiorstwa działające głównie w sektorze produkcji, przetwórstwa oraz usług oferując pracowników fizycznych z Europy Wschodniej. Brak pracowników niskiego szczebla to problem wielu firm, które mierzą się z problemem dużych kosztów i długiego procesu rekrutacji. Szczególnie, jeśli chodzi o duże zespoły ludzi. Z nami nie musisz się o nic martwić! Otrzymujesz pracowników gotowych i chętnych do pracy w przedsiębiorstwach różnych branż. Poniżej znajdziesz informacje o tym, gdzie i jak pracują nasi pracownicy.

Logistyka i Magazynowanie – wynajem pracowników, outsourcing oraz rekrutacja.

Oferujemy małe i duże zespoły pracowników fizycznych dla logistyki i magazynowania według zapotrzebowania naszych Kontrahentów. Nasi kandydaci szybko się uczą i chętnie współpracują z polską kadrą. Przestrzegają przepisów BHP oraz określonych procedur pracy. Są dyspozycyjni i chętni do pracy w systemie zmianowym.

Posiadamy w ofercie zarówno niewykwalifikowanych pracowników segmentu Logistyka i Magazynowanie, jak i z dodatkowymi uprawnieniami, m.in.: uprawnienia UDT.

Do zadań pracowników logistyki i magazynowania należy m.in.:

Maganyzowanie

Obsługa wysyłki

Etykietowanie

Znakowanie

Konfekcjonowanie

Obsługa wózków widłowych

Obsługa innych prostych maszyn działu logistyki i magazynowania.

Jak to robimy - krok po kroku

01.

Spotkanie z Klientem, zapoznanie się z warunkami pracy, z profilem Pracownika

02.

Analiza potrzeb Klienta i zaoferowanych warunków pracy – dobór optymalnej formy współpracy – przygotowanie Oferty cenowej, opartej na otrzymanych informacjach od Klienta oraz od analizy własnej

03.

Przygotowanie i podpisanie Umowy z Klientem

04.

Rekrutacja personelu zgodnie z wytycznymi Klienta

05.

Zatrudnienie Pracowników w SDM Group

06.

Wprowadzenie Pracownika – zapoznanie z Zakładem, warunkami i charakterem pracy oraz przepisami BHP wstępne

07.

Pełna obsługa kadrowo-płacowa zgodnie z krajowymi standardami i lokalnym prawem

08.

Otoczenie opieką i monitorowanie postępów pracownika. Współpraca z kadrą nadzorczą Klienta w celu motywowania i kontrolowania pracowników, bieżąc obsługa administracyjna wg ustalonego systemu

09.

Rozliczenie miesięczne zgodnie z Umową