SPRZĄTANIE SPECJALISTYCZNE

Utrzymywanie hal i obiektów przemysłowych w czystości ma znaczący wpływ dla bezpieczeństwa środowiska pracy, w którym wszelkie zaniedbania mogą prowadzić do niebezpiecznych dla zdrowia i życia pracowników wypadków. Jednocześnie sprzątanie obiektów przemysłowych wymaga odpowiedniej wiedzy i doświadczenia, które poparte dostępem do profesjonalnych maszyn myjąco-czyszczących oraz chemii czyszczącej pozwala uzyskać pożądane efekty. Dlatego zlecając usługi sprzątania obiektów przemysłowych warto wybrać markę specjalizującą się w tego typu zadaniach. SDM GROUP oferuje na zamówienie usługi sprzątania specjalistycznego według indywidualnego zapytania.

Rodzaj oferowanych usług oraz ich zakres każdorazowo ustalamy z klientem, z którym przygotowujemy harmonogram prac dla naszych pracowników. To pozwala na utrzymanie obiektu w nienagannym stanie, przy jednoczesnym ograniczeniu kosztów związanych z jego czyszczeniem.

Sprzątanie specjalistyczne z sdm group to:

Sprzątanie biur, galerii, budynków publicznych, w tym medycznych

Sprzątanie hal produkcyjnych

Dezynfekcja

Czyszczenie poszczególnych stanowisk pracy

Mycie i sprzątanie hal magazynowych

Jak to robimy - krok po kroku

01.

Spotkanie z Klientem, zapoznanie się z warunkami pracy, z profilem Pracownika

02.

Analiza potrzeb Klienta i zaoferowanych warunków pracy – dobór optymalnej formy współpracy – przygotowanie Oferty cenowej, opartej na otrzymanych informacjach od Klienta oraz od analizy własnej

03.

Przygotowanie i podpisanie Umowy z Klientem

04.

Rekrutacja personelu zgodnie z wytycznymi Klienta

05.

Zatrudnienie Pracowników w SDM Group

06.

Wprowadzenie Pracownika – zapoznanie z Zakładem, warunkami i charakterem pracy oraz przepisami BHP wstępne

07.

Pełna obsługa kadrowo-płacowa zgodnie z krajowymi standardami i lokalnym prawem

08.

Otoczenie opieką i monitorowanie postępów pracownika. Współpraca z kadrą nadzorczą Klienta w celu motywowania i kontrolowania pracowników, bieżąc obsługa administracyjna wg ustalonego systemu

09.

Rozliczenie miesięczne zgodnie z Umową